(+48) 797 514 644

RTG-Ostrowskiego

Wrocław

Zapraszamy do naszej pracowni

Podstawowym warunkiem wykonania badania jest posiadanie ze sobą skierowania lekarskiego. Jedynym odstępstwem od tej reguły jest wykonanie zdjęcia punktowego – z racji znikomej dawki promieniowania i minimalnego czasu naświetlania.

Zgodnie z przepisami prawa, akceptujemy skierowania lekarskie wystawione na dowolnym druku, opatrzone pieczęcią i podpisem lekarza.

Kobiety będące w ciąży prosimy o zwrócenie uwagi na swój stan technika elektroradiologa wykonującego badanie.

Zdjęcie Pantomograficzne

Potocznie nazywane panoramicznym, to zdjęcie całego uzębienia, z widocznymi stawami skroniowo – żuchwowymi. Jest podstawowym zdjęciem diagnostycznym przed rozpoczęciem leczenia. Wykonywane jest w celu oceny ogólnego stanu całego uzębienia, w tym obecności próchnicy bądź stanów zapalnych. Jest wymagane przed zabiegami chirurgicznymi oraz ortodontycznymi.

Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.

Zdjęcie Pantomograficzne w wersji pediatrycznej

Jest takim samym zdjęciem jak opisane powyżej z tym że obejmuje również wielkość głowy i łuku zębowego dziecka. Ponadto wykonywane jest przy znacznie obniżonej dawce promieniowania.

Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.

Zdjęcie Telerentgenowskie w projekcji bocznej

Nazywane również zdjęciem cefalometrycznym lub cefalo. Obrazuje czaszkę i układ zębów oraz uwidacznia struktury kostne, tkanki miękkie i zatoki oboczne nosa. Wykonywane jest głównie na potrzeby leczenia ortodontycznego, służy do pomiarów, diagnostyki wad zgryzu, oceny wzrostu twarzy. Telerentgen może być również wykonany w projekcji tylno-przedniej.

Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.

cefalometryczne-telerentgen-boczny-głowy-rtg-niepodleglosci-kraków-3

Zdjęcie Czaszki PA/AP

Jest zdjęciem służącym do oceny stanu kości całej twarzoczaszki, diagnozy złamań lub pęknięć. Czasami stosowane jest również w ortodoncji.

Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.

Gabinet-RTG-Zębów-Wrocław-RTG-Ostrowskiego-zdjecie-czaszki-PA

Zdjęcie zatok obocznych nosa

Wykonywane jest w celu oceny zatok, a także do diagnozy złamań środkowej części twarzy.

Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.

Zdjęcie stawów skroniowo-żuchwowych

Wykonywane jest w tzw. zwarciu i rozwarciu, czyli z zamkniętymi i otwartymi ustami. Służy do oceny stanu tych właśnie stawów. Jest stosowane w ortodoncji i chirurgii stomatologicznej.

Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.

Zdjęcie jednego zęba

inaczej zwane celowanym, wewnątrzustnym bądź przylegającym. Jest zdjęciem obrazującym maksymalnie 3 do 4 zębów w bardzo wysokiej dokładności. Powszechnie stosowane przy leczeniu próchnicy, do oceny jakości wypełnień, zmian zapalnych czy kontroli po leczeniu kanałowym bądź chirurgicznym.

Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.

pojedynczy-ząb-rtg-niepodleglosci-kraków

Wszystkie zdjęcia wykonywane są w technice cyfrowej, a wyniki badania wydawane są na płycie CD lub/oraz w postaci wydruku na specjalnej folii medycznej, zależnie od wskazania lekarza. Całe badanie wraz z wydaniem wyników trwa od 8 do 15 minut.

Badania są bezbolesne i wykonywane są bez ingerencji w jamę ustną.

Nasz personel to wykwalifikowani technicy elektroradiologii z długim stażem zawodowym oraz bardzo dużym doświadczeniem.

Pracujemy na najnowocześniejszych urządzeniach diagnostycznych i dzięki nim w czasie badań jesteście Państwo narażeni na bardzo niskie dawki promieniowania. Więcej o stosowanych przez nas urządzeniach można znaleźć w zakładce “Sprzęt“.

Przykładowe zdjęcia telerentgenowskie boczne (cefalometryczne)

Przykładowe zdjęcia panoramiczne

Przykładowe zdjęcia pozostałych rodzajów

Zapraszamy do naszej pracowni RTG-Ostrowskiego w celu wykonania badania oraz do zapoznania się z cennikiem