(+48) 797 514 644

RTG-Ostrowskiego

Wrocław

Zapraszamy do naszej pracowni

Podstawowym warunkiem wykonania badania jest posiadanie ze sobą skierowania lekarskiego. Jedynym odstępstwem od tej reguły jest wykonanie zdjęcia punktowego – z racji znikomej dawki promieniowania i minimalnego czasu naświetlania.

Zgodnie z przepisami prawa, akceptujemy skierowania lekarskie wystawione na dowolnym druku, opatrzone pieczęcią i podpisem lekarza.

Badania Tomograficzne

tomografia - mikro CBCT 140 zł
tomografia - szczęka lub żuchwa całość 250 zł
tomografia - szczęka, żuchwa i stawy skroniowo - żuchwowe całość 350 zł
wydanie kopii badania na 1 nośniku (płyta CD lub wydruk na kliszy) 20 zł

Badania 2D

pantomograficzne - standardowe 85 zł
cefalometryczne (telerentgen boczny głowy) 85 zł
pantomograficzne skrzydłowo - zgryzowe 85 zł
stawów skroniowo - żuchwowych w zwarciu i rozwarciu (2 zdjęcia) 150 zł
pantomograficzne zatok obocznych nosa 85 zł
czaszki PA lub AP 85 zł
wewnątrzustne (pojedynczego zęba) CD / CD + wydruk 30 zł
wydanie kopii badania na 1 nośniku (płyta CD lub wydruk na kliszy) 20 zł
oddruk zdjęcia z posiadanej płyty CD 10 zł
Sektorowe 40 zł

Badania standardowo wydajemy na płycie CD. Wg wskazania Lekarza lub na życzenie Pacjenta wykonujemy oddruk zgodnie z powyższym cennikiem.

NIE PROWADZIMY REJESTRACJI, PACJENCI PRZYJMOWANI SĄ WG KOLEJNOŚCI. WYNIKI BADAŃ WYDAJEMY NATYCHMIAST.

Akceptujemy płatności wszystkimi rodzajami kart płatniczych.